Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού

  • Σχολιασμός των άρθρων 13-15 Ν. 146/1914 «για τον αθέμιτο ανταγωνισμό» σε Αθέμιτος ανταγωνισμός (επιμ. Ν. Ρόκα), 1996, σ. 55 (διακριτικά γνωρίσματα)
  • Σχόλιο υπό την υπ’αριθμ. ΕφΘεσ 1776/98, αθέμιτος ανταγωνισμός και παράλληλες εισαγωγές. ΕπισκΕΔ 1998, 1085 επ.