Δίκαιο Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

  • Οι όροι συναλλαγών του Waren-Verein του Χρηματιστηρίου του Αμβούργου (Die Waren-Verein Bedingungen der Hamburger Boerse), Μετάφραση στην Ελληνική, Αθήνα 1989, σ. 127
  • Σύναψη εμπορικών συμβάσεων με επιβεβαιωτικά έγγραφα- Μία παγίδα στις ελληνογερμανικές συναλλαγές, εφημ. ΕΞΠΡΕΣ της 15-10-1989.
  • Οι όροι συναλλαγών COFREUROP της ΕΟΚ για νωπα οπωροκηπευτικά, (Geschaeftsbedingungen fuer frische essbare Gartenerzeugnisse (EWG), Μετάφραση στην Ελληνική, 1987, για λογαριασμό του Διαιτητικού Δικαστηρίου Στρασβούργου
  • Η σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, 2000, σ. 121