Αστικό Δίκαιο

Η ομάδα μας έχει χειριστεί επιτυχώς πολλές υποθέσεις ποικίλης ύλης στο αστικό δίκαιο παρέχοντας συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη σε ζητήματα προστασίας του καταναλωτή

Ενοχικό, εμπράγματο και κληρονομικό δίκαιο, συναλλαγές στο διαδίκτυο, προστασία προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και υποθέσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική