Δίκαιο Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού

Εξειδικευόμαστε στις αγωγές αποζημίωσης από παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, όντας η πρώτη δικηγορική εταιρεία που ασχολήθηκε με αγωγή αποζημίωσης από καρτέλ.

 

 

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και υποστήριξη για ζητήματα αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών στην αγορά και κυρίως διαφορές από καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και περιορισμούς καθέτων συμφωνιών αλλά και ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και παραπλανητικής διαφήμισης.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική