Αναιρετική Διαδικασία

Αναιρετική Διαδικασία

Η εταιρεία μας έχει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου στους τομείς των εμπορικών συμβάσεων, δικαίου ανταγωνισμού και τραπεζικού δικαίου.

 

Περισσότερα

Εταιρικό Δίκαιο

Χειρισμός υποθέσεων εταιρικού δικαίου που σχετίζονται με την ίδρυση εταιρειών όλων των μορφών, δίκαιο κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρικές εγγυήσεις, ενέγγυες πιστώσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

 

Περισσότερα

Τραπεζικό Δίκαιο

Με γνώμονα τη μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο του τραπεζικού δικαίου ασχολούμαστε με υποθέσεις από όλο το φάσμα της τραπεζικής πρακτικής και με διαφορές που αφορούν:

 

Περισσότερα

Συμβάσεις Διανομής και Εμπορικής Αντιπροσωπείας

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στον τομέα των συμβάσεων διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας, είτε σε επίπεδο συμβουλευτικό, αναλαμβάνοντας το νομικό έλεγχο και ή/και τη σύνταξη συμβάσεων διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

 

Περισσότερα

Αστικό Δίκαιο

Η ομάδα μας έχει χειριστεί επιτυχώς πολλές υποθέσεις ποικίλης ύλης στο αστικό δίκαιο παρέχοντας συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη σε ζητήματα προστασίας του καταναλωτή

Περισσότερα

Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ζητήματα ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, αγοραπωλησιών και δικαιοπραξιών που σχετίζονται με τα ακίνητα και τη διαχείρισή τους, μισθωτικές διαφορές…

Περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δίκαιο Σημάτων, Ευρεσιτεχνίες, Εμπορική Επωνυμία, Διακριτικοί Τίτλοι, Γεωγραφικές Ενδείξεις, Βιομηχανικά πρότυπα και σχέδια, συμβάσεις licensing

Περισσότερα