Δρ. Δημήτριος Κουτσούκης

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο & ΣτΕ – Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Τομείς Πρακτικής: Δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, Αποζημιώσεις θυμάτων καρτέλ, αποζημιώσεις διανομέων και εμπορικών αντιπροσώπων, τραπεζικό δίκαιο, διεθνείς συναλλαγές, δίκτυα διανομής, εταιρικό δίκαιο (περισσότερα…)

Περισσότερα

Δάφνη Κουτσούκη, LL.M, Μ.Δ.Ε.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο & ΣτΕ- Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 Τομείς Πρακτικής:Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Εμπορικής Αντιπροσωπείας και Διανομής,  Αποζημιώσεις από Τροχαία Ατυχήματα-Ασφαλιστικό, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

(περισσότερα…)

Περισσότερα

Ιωάννης Παπαδήμας

Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Υπ. Δρ., LL.M., M.Δ.Ε.

Τομείς Πρακτικής: Αστικό, Εμπορικό, Ιατρικό, Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή και Δίκαιο Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

(περισσότερα…)

Περισσότερα
Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική