Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που άπτονται του Ευρωπαϊκού Αστικού και Οικονομικού Δικαίου

 

Zητήματα που έχουν να κάνουν με τους εμπορικούς αντιπροσώπους και διανομείς, το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και τις εμπορικές συναλλαγές, ή παροχή υπηρεσιών σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο και άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική