Πνευματική Ιδιοκτησία

Δίκαιο Σημάτων, Ευρεσιτεχνίες, Εμπορική Επωνυμία, Διακριτικοί Τίτλοι, Γεωγραφικές Ενδείξεις, Βιομηχανικά πρότυπα και σχέδια, συμβάσεις licensing

Προστασία domain name, εκδοτικές συμβάσεις, συγγενικά δικαιώματα και προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην αγορά οπτικοακουστικών μέσων.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική