Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2007

Ο ιδρυτής της Δρ. Δημήτριος Κουτσούκης παρέχει από τη δεκαετία του 1980 τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες του στο χώρο του εμπορικού, τραπεζικού και δικαίου ανταγωνισμού, χτίζοντας την άριστη σχέση που έχουμε με τους πελάτες μας μέχρι σήμερα.

Βασική αρχή της εταιρείας μας είναι η υπεράσπιση του αδικημένου με στρατηγική, ακεραιότητα, συνέπεια και επαγγελματική ηθική.