Η δραστηριότητα μας

Η δικηγορική εταιρεία «Κουτσούκης και Συνεργάτες» δραστηριοποιείται στο χώρο του ευρωενωσιακού, εμπορικού και αστικού δικαίου, επεκτεινόμενη σταθερά σε όλους τους σύγχρονα αναπτυσσόμενους κλάδους του δικαίου.

H πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα

Η  Δικηγορική Εταιρεία μας είναι η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, καθώς και όλων των συμβατικών μορφωμάτων της σύγχρονης οικονομίας και του τραπεζικού δικαίου, με εντολείς από όλο το φάσμα των εμπορικών δικτύων- δραστηριοτήτων.

Η ομάδα μας έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες επ’ ωφελεία των συμφερόντων των εντολέων μας τόσο σε συμβουλευτικό και εξωδικαστικό επίπεδο, όσο και δια της δικαστικής οδού με σημαντική εμπειρία ενώπιον των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

Πρωτοπόρος στο χώρο των αποζημιώσεων για παραβάσεις των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού
Η Εταιρεία μας ασχολείται άοκνα με την επίλυση πρωτότυπων ζητημάτων.

Το ευέλικτο σχήμα μας

σε συνδυασμό με την επιστημονική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, καθώς και η μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς ενασχόλησής μας εγγυώνται τον καλύτερο δυνατό χειρισμό των υποθέσεων των εντολέων μας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις οδηγίες τους, και κατοχυρώνουν τη δέσμευσή μας για την παροχή των πλέον πρόσφορων νομικών υπηρεσιών για την επίλυση κάθε προβλήματος και εν τέλει για την πραγμάτωση του δικαίου.