Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ζητήματα ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, αγοραπωλησιών και δικαιοπραξιών που σχετίζονται με τα ακίνητα και τη διαχείρισή τους, μισθωτικές διαφορές…

leasing ακινήτων, συμβάσεις sale and lease back, εξασφαλιστικές συμβάσεις επί ακινήτων, εγγραφή/εξάλειψη βαρών, ανακοπές και αναστολές κατά πράξεων εκτέλεσης -πλειστηριασμών.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική