Επίλυση Εμπορικών Διαφορών / Διαιτησία

Επίλυση Εμπορικών Διαφορών

Η εταιρεία μας έχει μακρόχρονη και επιτυχή παρουσία στα Ελληνικά δικαστήρια σε εγχώριες και διεθνείς εμπορικές διαφορές

 

 κι αναλαμβάνει την εκπροσώπηση πελατών σε διαιτητικές διαδικασίες, έχοντας χειριστεί υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας στον τομέα του μεταπρατικού εμπορίου.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική