Εταιρικό Δίκαιο

Χειρισμός υποθέσεων εταιρικού δικαίου που σχετίζονται με την ίδρυση εταιρειών όλων των μορφών, δίκαιο κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρικές εγγυήσεις, ενέγγυες πιστώσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

 

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική