Τραπεζικό Δίκαιο

Με γνώμονα τη μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο του τραπεζικού δικαίου ασχολούμαστε με υποθέσεις από όλο το φάσμα της τραπεζικής πρακτικής και με διαφορές που αφορούν:

 

Σε τραπεζικές συμβάσεις δανείων, αλληλοχρέων λογαριασμών και ομολογιακών δανείων, καθώς και με ρυθμίσεις οφειλών και ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική