Συμβάσεις Διανομής και Εμπορικής Αντιπροσωπείας

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στον τομέα των συμβάσεων διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας, είτε σε επίπεδο συμβουλευτικό, αναλαμβάνοντας το νομικό έλεγχο και ή/και τη σύνταξη συμβάσεων διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

 

είτε σε επίπεδο επίλυσης διαφορών όπου η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες σε υποθέσεις αποζημιώσεων διανομέων και αντιπροσώπων και σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν σε πάνω από 17 χώρες μέχρι σήμερα.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική