Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού  επέβαλε συνολικά πρόστιμα 40.000.000 €…

 

Αγωγή Αποζημίωσης από Καρτέλ

Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που διαπίστωσε τη σύσταση και λειτουργία από το 1996 έως και 2010 καρτέλ συντονισμού των τιμών πώλησης και καταμερισμού αγορών από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και του Συνδέσμου τους και επέβαλε συνολικά πρόστιμα 40.000.000 €, επιβεβαιώνει την σκληρή πραγματικότητα ότι στην Ελλάδα λειτουργούν μακροχρόνια καρτέλ που καταδυναστεύουν τους καταναλωτές και τα οποία είναι υπεύθυνα για τις υψηλές τιμές των τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών και όχι μόνο.

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού θέτει και ζητήματα αποζημίωσης θιγόμενων επιχειρήσεων από το συγκεκριμένο καρτέλ. Τέτοιο θιγόμενοι είναι οι επιχειρήσεις που αγόραζαν απευθείας είτε έμμεσα από τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, ήτοι χονδρέμποροι, λιανοπωλητές (σούπερ μάρκετς, μίνι μάρκετς, κρεοπωλεία, ψητοπωλεία), ενώσεις καταναλωτών και μεμονωμένοι καταναλωτές.

Οι αγωγές αποζημίωσης θα διευκολυνθούν πάρα πολύ με την αναμενόμενη έκδοση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με τις αποζημιώσεις θιγόμενων επιχειρήσεων από παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού. Ως γνωστόν η συγκεκριμένη οδηγία έχει υπερψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και αναμένεται λίαν συντόμως να ψηφιστεί και από το Συμβούλιο Υπουργών. Βεβαίως η εσωτερική μας νομοθεσία παρέχει την δυνατότητα και σήμερα ευδοκίμησης αγωγών θιγόμενων από αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές, όπως δείχνει η μέχρι τώρα νομολογία. Η δικηγορική μας εταιρεία, διαθέτουσα εξειδίκευση και μακρόχρονη πείρα στο δίκαιο ανταγωνισμού και στις αγωγές αποζημίωσης, είχε την τιμή να εκπροσωπήσει θιγόμενους από καρτέλ και μάλιστα με την αποφασιστική συμβολή της να ευδοκιμήσουν και τελεσιδίκως αγωγές αποζημίωσης.

Η άσκηση αγωγών αποζημίωσης, σε συνδυασμό και με την επιβολή των διοικητικών προστίμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιτελεί σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο, όχι μόνο στις ανωτέρω πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που υπέπεσαν στην παράβαση αλλά και σε επίδοξους παραβάτες των κανόνων ανταγωνισμού. Πρέπει να αντιληφθούν οι παραβάτες ότι η ζημία που εν τέλει θα υποστούν θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα παράνομα κέρδη από την λειτουργία καρτέλ προερχόμενα από τις τεχνητές υψηλές τιμές.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν όλες οι θιγόμενες επιχειρήσεις ότι η λειτουργία του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού απαιτεί και την συνδρομή τους, η οποία μάλιστα συνοδεύονται και από την αποκόμιση ιδίου οφέλους. Είναι ανάγκη να σχηματιστεί ένα ισχυρό μέτωπο θιγόμενων, έτσι ώστε με αγωγές αποζημίωσης να ανακτηθεί, αν όχι όλο, τουλάχιστον το σημαντικότερο μέρος του παράνομου οφέλους που είχαν οι συμμετέχουσες στο καρτέλ πτηνοτροφικές επιχειρήσεις εις βάρος των θιγομένων επιχειρήσεων και ει βάρος των καταναλωτών.


Του Δρος. Δ. Κουτσούκη