Αναιρετική Διαδικασία

Η εταιρεία μας έχει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου στους τομείς των εμπορικών συμβάσεων, δικαίου ανταγωνισμού και τραπεζικού δικαίου.