Εμπορικό Δίκαιο / Εμπορικές Συμβάσεις

Διαθέτουμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε νομικά ζητήματα που άπτονται όλων των εκφάνσεων της εμπορικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικής λειτουργίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο

Καθώς και των συμβατικών μορφωμάτων της σύγχρονης οικονομίας, όπως συμβάσεις franchising, leasing, factoring, forfeiting, συμβάσεις licensing και μεταφοράς τεχνολογίας, καλύπτοντας τις ανάγκες νομικής προστασίας κάθε επιχείρησης.

Η πλέον εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Παροχή νομικών υπηρεσιών με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ηθική